Monday, 17/02/2020 - 23:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Phổ thông DTBT THCS Trà Dơn

Kế hoạch công tác chuyên môn tháng 04 năm 2017

PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ DƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   /KHCM-PTDTBT

Trà Dơn, ngày 28 tháng 03  năm 2017

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 04 NĂM 2017


I. Công tác trọng tâm:

- Thực hiện trao đổi kinh nghiệm dựa trên nghiên cứu bài học tại trường PTDTBT THCS Trà Dơn, Trà Leng

- Tiếp tục kiểm tra, thanh tra giáo viên

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách chuyên môn của giáo viên, tổ chuyên môn

- Tổ chức hội thao và các hoạt động kỷ niệm 30/4 cấp trường

PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ DƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   /KHCM-PTDTBT

Trà Dơn, ngày 28 tháng 03  năm 2017

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 04 NĂM 2017


I. Công tác trọng tâm:

- Thực hiện trao đổi kinh nghiệm dựa trên nghiên cứu bài học tại trường PTDTBT THCS Trà Dơn, Trà Leng

- Tiếp tục kiểm tra, thanh tra giáo viên

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách chuyên môn của giáo viên, tổ chuyên môn

- Tổ chức hội thao và các hoạt động kỷ niệm 30/4 cấp trường

- Kiểm tra chéo hồ sơ lớp 9 năm học 2016 – 2017

- Tổ chức hội thi GVCN giỏi

- Tham gia cuộc thi do cấp trên tổ chức trong năm học 2016 – 2017.

II. Lịch cụ thể :

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

01 à 29/04

Kiểm tra hồ sơ GV và các tổ chuyên môn

Theo KH

01 à 29/04

Tổ chức nghiên cứu bài học cụm chuyên môn

Theo KH

01 à 07/04

Kiểm tra hồ sơ lớp 9 trường

Theo KH

01 à 18/04

Sinh hoạt chuyên môn tháng 04

Toàn trường

01 à 29/04

Tiếp tục thanh tra, dự giờ đột xuất GV

PHT+TCM

01 à 29/04

Kiểm tra hoàn thiện hồ sơ tổ và hồ sơ chuyên môn

Theo QĐ

01 à 29/04

Thực hiện dự giờ thao giảng và ứng dụng CNTT GV

Theo KH

13/04

Báo cáo công tác chuyên môn tháng 04

PHT

13/04

Hoàn thiện hồ sơ lớp 9

 

14/04

Kiểm tra chéo hồ sơ lớp 9

Theo KH phòng

7à 26/04

Tổ chức hội thao cấp trường

Theo KH

21 à 28/04

Tổ chức thi GVCN giỏi

Theo KH

10 à 29/04

Chuẩn bị ra đề thi học kỳ II

Theo KH

28/04

Lập kế hoạch công tác chuyên môn tháng 5/2017

PHT

            Trên đây là kế hoạch công tác chuyên môn tháng 04 năm học 2016 – 2017 của Trường PTDTBT – THCS Trà Dơn, đề nghị các đ/c TTCM triển khai  thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có sự thay đổi bộ phận chuyên môn nhà trường sẽ thông báo./.

 

Nơi nhận:

P. HIỆU TRƯỞNG

 - TT chuyên môn,
 - GV toàn trường, 
 - Lịch công tác websile trường,
 - Lưu văn thư;

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 54
Hôm qua : 11
Tháng 02 : 420
Năm 2020 : 1.218